Decret d'Alcaldia

Publicada el 02 Nov 2020

DECRET ALCALDIA

Es comunica que es manté activada la fase d'EMERGÈNCIA del Pla d'actuació del PROCICAT per malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Es comunica que al DOGC número 8259 del 30/10/2020 s'ha publicat la següent normativa d'interès:

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta resolució proposa prorrogar determinades mesures de les previstes a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, però també un seguit de noves mesures a adoptar, amb caràcter obligatori, per a tot Catalunya d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies.

 

RESUM DE LES RESTRICCIONS PREVISTES A PARTIR DEL 30 D’OCTUBRE PER LA COVID-19

 

• Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:

-   Assistència a serveis sanitaris i socials

-   Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals

-   Educació

-   Retorn al lloc de residència

- Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)

-   Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs

-   Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials

- Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables

-  Realització d'exàmens o proves oficials inajornables

-  Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

• Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:

-  Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca

-  Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs

-  Permís penitenciari

• Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

• Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)

-  Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible

-  Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”

- Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.

- Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

• Treball

-  Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral

-  Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible

-  Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta

-  Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

• Transport públic: sense canvis

• Serveis i comerç

-  Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, excepte perruqueria per motius higiènics.

-  El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.

-  Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:

             que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència

             si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30%   d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).

- Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.

-  Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.

-  Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

• Restauració (sense canvis)

-  Es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23 h.

• Educació, infància i joventut

-  Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.

-  Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).

- Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

• Esport

-   Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional

-  Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals

-   Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

• Altres suspensions i tancaments

-  Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci

-  Fires comercials, convencions, congressos, festes majors

-  Parcs i fires d’atraccions

-  Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques

-  Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials

-  Joc, casinos i sales de bingo

• Altres limitacions

-  Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20 h (sense canvis)

-  Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)

-  Biblioteques: només per a préstec de documents reservats (fins ara, no limitat)

-  Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30% (fins ara, 50%)

 

Comissions d’emergències de l’Ajuntament de Campredó

I en virtut de les circumstancies d’excepcionalitat i d’aplicació immediata d’aquesta normativa es constitueix la comissió d’emergències de l’Ajuntament de Campredó per tal de donar resposta de forma immediata a les circumstancies i efectes de la pandèmia.

 

Campredó, 30 d’octubre de 2020

 Imatge eliminada.Imatge eliminada.

 

Damià Grau Arasa

Alcalde