Mestràlia arranca de la mà d’Eufònic

Mestràlia inaugura la setzena edició amb una proposta col·laborativa amb Eufònic. El programa de tots dos festivals inclou per al 4 de juliol una experiència performance de l’associació Mapasonor i les actuacions de Mar Pujol i DJ Goofellah.   Amb el títol “Campredó: Via Estreta”, els membres de l’associació Mapasonor, Kilian Estrada i Sàgar Malé, […]

Roda premsa informació per la tramitació d’una planta biogàs

Regidoria de Medi Ambient Avui, dimecres 24 d’abril, s’ha iniciat la tramitació del projecte de l’empresa Genia Bionergy: una planta de tractament de biometà provinent de la transformació de residus orgànics de l’agricultura i la indústria alimentària. Han presentat el projecte el CEO, Sr. Gabriel Butler, i els alcaldes de Campredó, Damià Grau, i Tortosa, […]

Projecte MILLORA DE DRENATGE I CONDICIONAMENT DE VIES DE SERVEI DE LA C-42

Regidoria de Camins I Terme Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ADJUDICACIÓ OBRA Territori adjudica les obres de millora del drenatge i dels vials laterals de la C-42 a Tortosa. Els treballs consisteixen en la construcció d’una bassa de laminació per evitar inundacions a l’entorn del barranc de Rocacorba L’obra inclou el condicionament […]

Licitació obra via servei C-42

Regidoria de Camins i Terme Licitació MILLORA DE DRENATGE I CONDICIONAMENT DE VIES DE SERVEI DE LA C-42 DEL PK 1+910 AL 5+530 L’ALDEA-TORTOSA Projecte constructiu de Millora de drenatge i condicionament de vies de servei de la C-42 del PK 1+910 al 5+530. Tortosa – l’Aldea. Clau: DT-98211.2-C5 Execució de les obres del projecte […]

Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània 2024

Regidoria de Cultura i Patrimoni Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània   Dissabte 13 de gener es va celebrar a Campredó, a les torres de Font de Quinto i la Casa del Prat, juntament amb altres pobles dels Països Catalans, l’encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. […]

Ple ordinari 12 de gener de 2024

Ple Ordinari 8 d’octubre de 2021

CONVOCATÒRIA   

EN LA SEVA CONDICIÓ DE VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ EM PLAU CONVOCAR-LO A LA SESSIÓ ORDINÀRIA D’AQUESTA QUE TINDRÀ LLOC, EN FORMA PRESENCIAL EL PROPER DIA VUIT D’OCTUBRE DE DOS MIL VINT-I-U, DES DE LES DINOU TRENTA (19:30) HORES, SOTA EL SEGÜENT :  

ORDRE DEL DIA   

 – I –   

 PART RESOLUTIVA   

1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió. 

2.- Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a  sessions anteriors:

Acta ple ordinari del 17 de juny de 2021.

Acta ple ordinari del 6 d’agost de 2021

3.- Informes de la Presidència.

4. Proposta d’acord d’adjudicació del contracte “Il·luminació sostenible del Camí de Salva-Aigües i contenidors de residus urbans i arranjament d’un tram del Camí Vell de Campredó i accés a Font de Quinto” 

5. Proposta d’acord d’adjudicació del contracte “Realització d’una zona de lleure a la Font de Quinto / Raval del Pom” 

6. Proposta d’acord d’adhesió de l’EMD de Campredó al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya (exp. 2019.03). 

7. Aprovació de la constitució, com a resultat del corresponent procés de selecció, de la borsa de treball de Tècnic d’Educació Infantil i crida per a la contractació de la primera classificada d’aquesta.

8. Dació de compte de resolució de la Presidència d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’EMD corresponent a l’exercici 2020.

9.  Dació de compte de creació i Classificació de Llocs de Treball Reservats a Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional.

10. Mocions:

10.1. Moció passeig de la Llibertat octubre 2021.

10.2. Moció MAT octubre 2021

10.3. Moció defensa represaliats octubre 2021

 -II-   

 SEGUIMENT I CONTROL   

9.- Precs i preguntes.

Campredó, 1 d’octubre de 2021

 

 

El President   

 

 

Damià Grau Arasa 

 

 

Donació de sang a Campredó. Gener-24

Regidoria de Salut i Benestar Social. Acció de Govern #Donació de sang Bona entrada d’any! Comencem l’any sent solidaris! Des de la regidoria hem aconseguit consolidar dues donacions de sang, una al gener i l’altra al setembre Un total de 33 donacions. Moltes gràcies a tots els que heu vingut. Al setembre es realitzarà la […]

SUBVENCIÓ OTORGADA PER PART DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN RENOVACIÓ I MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL

La Diputació de Tarragona ha otorgat a l’EMD de Campredó una subvenció per un import total de 13.787, 34. Amb un import desglosat en diferents linies: Linia 1-1.2 Piscines d’un import de 8.011,34€ ; amb una altra aportació amb destinació per a la vigilància de la piscina (Agent Cívic) linia 1-1.3 Agent cívic d’un import de 2.849,32€ i amb una altra aportació amb destinació a la protecció de la salut pública Línia 2: 2.926,68€. 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

ARGILERS BIKE RACE CAMPREDÓ

Regidoria d’Esports Diumenge 26 de novembre  es va celebrar la 1a edició de l’ARGILERS BIKE RACE CAMPREDÓ, on un grup reduït de participants van poder gaudir d’un circuit exigent i molt ràpid, que va fer les delícies dels més atrevits, segons les pròpies declaracions dels corredors. Un format diferent a l’habitual, on els 6km amb […]