MEDI AMBIENT

Publicada el 22 Mar 2020

CIVISME

Regidoria de Participació i Coordinació del govern

Des de l’Ajuntament de Campredó tenim el compromís d’avançar cap a un model de desenvolupament local i social més sostenible i respectuós amb el medi natural. La protecció dels espais naturals ha de ser una prioritat de totes les persones que vivim al poble.

El canvi climàtic és un procés inevitable. Aquest fenomen està causat per un increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle directament associat a l’activitat de les persones els darrers temps. Per aquest motiu, és també treball dels municipis vetllar perquè el fenomen no vagi a més i buscar mecanismes per a la prevenció d’aquest fet.

El manteniment dels nostres habitatges, l’entorn de casa nostra, els nostres camps són responsabilitat de cadascun de nosaltres. Mantinguem els espais públic i privats nets de brossa.

Tenim l’obligació de fer foc només en els espais preparats i autoritzats per fer-ne. Hem de tenir en compte també que no es pot fer foc fora de les dates previstes i que sempre caldrà gestionar a les oficines municipals l’autorització per a la crema de restes agrícoles. Així mateix, no es poden fer focs de barbacoes fora dels espais habilitats per a aquest us.

Els espais públics s’han de mantenir nets de pintades, papers, xiclets o fems. Respectem els espais verds municipals