ANIMALS DE COMPANYIA

Publicada el 22 Mar 2020

CIVISME

Regidoria de Participació i Coordinació del govern

Des de la domesticació dels primers gossos al paleolític els animals sempre han estat compartint espais amb l’home, des d’ajudar a les feines del camp i de guarda fins formar part de la vida familiar com animals de companyia. Pel fet que compartim un espai important amb aquests animals de companyia, cal treballar perquè aquesta convivència sigui harmoniosa.

Un dels reptes que tenim és aconseguir una tinença responsable dels animals. Des de l’Ajuntament s’ha de vetllar per la protecció dels animals i pel compliment dels deures per mitjà dels propietaris, que han de responsabilitzar-se del seu animal i recordar sempre que aquest no és un joguet.

Per tant, cal seguir fomentant la tinença responsable d’animals i la corresponsabilització per contribuir a un poble més net. Per aquest motiu, amb la campanya de civisme us fem arribar alguns consells: 

Responsabilitats:

Ser propietari o propietària d’un animal de companyia suposa una sèrie de responsabilitats, tant pel que fa a la cura de l’animal a casa seva com pel fet de ser respectuosos amb l’entorn i amb la resta de la ciutadania.

Les persones propietàries de mascotes han de ser conscients dels drets i deures que han de complir tant en relació al benestar de l’animal com pel que fa a l’ús de l’espai públic i, en especial, dels espais verds, amb l’objectiu de garantir una bona convivència ciutadana.

Quan es té un animal de companyia cal:

  • Identificar-lo electrònicament amb la implantació d'un microxip.

  • Inscriure el gat, gos o fura que resideix de manera habitual al municipi al cens d’animals de companyia de l’ajuntament.

  • Tenir cura de la salut de l’animal donant-li l'atenció veterinària bàsica i una alimentació suficient.

  • Portar lligats els gossos en vies i espais d’ús públic.

  • Seguir la normativa pel que fa a gossos considerats potencialment perillosos.

  • Els gossos considerats potencialment perillosos han de portar morrió i és obligatori tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.

  • Recollir els excrements dels gossos al carrer.

  • Respectar les zones i establiments on estigui prohibida la presència dels animals domèstics, llevat dels gossos d’assistència.

Orins i excrements a la via pública

Els excrements, tant a la via pública com a les àrees d’esbarjo, s’han de recollir i llençar al contenidor gris o a una paperera i dins d’una bosseta.

Les miccions de les mascotes, a més d’un problema d’higiene, provoquen danys al mobiliari urbà que comporten un cost econòmic. L’orina té un efecte altament corrosiu i provoca el deteriorament ràpid de fanals i senyals de trànsit i embruta les façanes dels edificis.

 Aquest cost es pot evitar amb accions molt simples com ara:

  • Ensenyar la mascota a orinar a les clavegueres o als escocells.

  • O vessar una ampolla amb aigua i vinagre blanc directament sobre la micció. Gran part de l’olor de l’orina es deu a l’amoníac, una substància altament alcalina, que es neutralitza per l’àcid acètic del vinagre i evita que altres animals tornin a marcar el territori en aquell punt.