En què consisteix?

En què consisteix?

És l´autorització per la realització d´obres d’escassa entitat constructiva i econòmica, com les de simples reparacions, decoració, ornamentació o tancaments, que no afectin a l´estructura o a elements substancials de l´immoble.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada, física o jurídica.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l´Ajuntament, adjuntant la documentació requerida amb els models d´impresos associats. 

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Instancia d'obra menor adjunta.

Documentació sol·licitada.

Termini

Cost

Cost

La quantitat que correspongui en concepte de l''autoliquidació practicada i en concepte de fiança per gestió de residus, si s'escau.