Història

Quant a la història contemporània de Campredó, partirem de la data clau de 1820. La ciutadania encara vivia en hortes molt disperses, tot i que es comença a unificar a redós de l'heretat del Mas de la Missa, que propicià la formació d'un incipient nucli de cases a Font de Quinto i la Raval del Pom, que suposen els primers agrupaments de població estable. El 1832 ja està constituït com a poble pedani sota el mandat d’Antoni Baiges i Mayor. La construcció de les vies del ferrocarril el 1898 i, posteriorment, l'estació l'any 1922, va intensificar l'edificació de vivendes a l'actual nucli urbà, que va anar creixent cap al nord, exercint com a centre l'actual plaça del Forn vell, per després agrupar-se al voltant de l'antic temple parroquial.

Campredó disposa d'una partida extensa que va des de les hortes de Soldevila fins a La Pedrera. Disposa d'un interessant llegat patrimonial format per: les sitges de can Despax i de Soldevila, les tombes antropomorfes del Rodeo, la làpida funerària "Júlia Nymphidia", les Coves d'en Guillem, el molí del Pom, l'ermita de Solicrú, la Casa del Prat, i la Torre de Font de Quinto. L'arquitectura moderna està representada pel temple dedicat a Sant Joan Baptista.

La finca del Mas de la Missa ha tingut una influència crucial en el desenvolupament econòmic del poble. Durant segles va pertànyer a la influent família dels Oliver de Boteller, els Senyors de Campredó, dos membres d'aquesta nissaga varen ser Presidents de la Generalitat.

Campredó va sofrir fortament la guerra civil i les seves nefastes conseqüències. El fenomen de l'estraperlo ens va colpir fortament durant la dura postguerra. Als anys 1950 molts campredonencs varen haver d’emigrar a França i a Suïssa. Durant les darreres dècades ha experimentat el procés industrial més important de les comarques centrals dels Països Catalans. El Polígon Industrial Baix Ebre va entrar en funcionament el 1976, i el Catalunya sud a principis del segle XXI.

Durant la darrera dècada del segle XX es va iniciar un procés de segregació del municipi de Tortosa, però la formació del nou municipi va ser impedida pels tribunals amb una evident motivació política. L’any 2011 es va constituir en EMD.