SANITAT

campredo
campredo

Roser Bel Príncep

La Regidoria de Benestar Social té com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ajudar-los a viure dignament. Amb aquesta finalitat gestiona els recursos de l’administració per a la prevenció de situacions de risc, per a la compensació de dèficits de suport social, econòmic o de situacions de vulnerabilitat i de dependència. Per a tot això es treballa en estreta col·laboració i coordinació amb el personal sanitari de Campredó i els SSB de Tortosa i del Consell Comarcal. Entre les seues tasques està també l’organtizació de campanyes de conscienciació en matèria de salut i benestar social.

La implantació del Pla estratègic de polítiques de dones de la Generalitat de Catalunya al poble de Campredó ens serveix per donar suport a aquelles accions que aposten per un model de ciutadania que garanteixi el reconeixement i participació activa de les dones.