URBANISME I MEDI AMBIENT

campredo
campredo

Roger Ripoll Duran

S’encarrega de la planificació urbanistica i de tots els aspectes vinculats a la circulació i mobilitat de persones i mercaderies dins del terme municipal. També gestiona, tracta i planeja els espais no urbanitzables.

Pel que fa a l’àrea de medi ambient, impuIsa programes i activitats per a la difusió, preservació i conversió dels actius ambientals, treballa per la recuperació d'espais naturals, promou l'estalvi energètic i les energies renovables, gestiona els residus,