La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 5.555,56 euros, amb destinació per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Any 2019
La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 6.617,60 euros, amb destinació a programes d’activitats culturals de fins a 5.000 habitants. Convocatòria 2019.
Regidoria de Camins i Terme. Acció de Govern. Licitació: Pavimentació camí per un import de 50.759.02€ Contractació Pública Sobre Digital Avís de configuració dels custodis Denominació del contracte: Obres de pavimentació d'un tram del camí "Coll de Rajolers" Órgan de contractació: Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó Codi expedient: 2020
La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 1.328,57€, amb destinació per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els
La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 10.852,80€, amb destinació per a inversions en activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. 11ena EDICIÓ FIRA MESTRÀLIA
22/03
Regidoria de Participació i Coordinació del govern La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància i solidaritat, havent-se de refusar la violència física o psicològica entre les persones i/o col·lectius. L’ajuntament ha d’evitar amb els mitjans que disposa qualsevol acte, individual o col·lectiu, que pugui
Regidoria de Participació i Coordinació del govern Des de la domesticació dels primers gossos al paleolític els animals sempre han estat compartint espais amb l’home, des d’ajudar a les feines del camp i de guarda fins formar part de la vida familiar com animals de companyia. Pel fet que compartim un espai important amb aquests animals de companyia