Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD. A les 10:00 hores del dia 31 d’octubre de 2019 , a les 10 hores, a la 2ª planta del casal «Francesc Llop», carrer Benicarló 11, de l’EMD de Campredó , es reuneixen: El President: Sr. Fco. Javier Domingo Rodríguez,
ACTA 1 Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD. A les 09:00 hores del dia 25 d’octubre de 2019 , a la Sala de reunions de l’EMD de Campredó, es reuneixen: El President: Sr. Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD. Els vocals: Sra. Gemma
Escurtini Campredó Eleccions generals 10 novembre 2019 CONGRÉS SENAT
ANUNCI El President de l'EMD de Campredó ha dictat en data 18 d'octubre de 2019, la següe nt resolució: [... En data 26 de setembre de 2019 es va dictar resolució per la qual s'aprovava la relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball de personal de
Procés de selecció, a l’EMD de Campredó, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca en règim de personal laboral temporal a mitja jornada A les 10:00 hores del dia 22 d’octubre de 2019 , a la Sala de reunions de l’EMD de Campredó, es reuneixen: La presidenta: Sra. Irene Prades Ginovart, Directora de la Biblioteca Marcel·
ACTA 1 Procés de selecció, a l’EMD de Campredó, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca en règim de personal laboral temporal a mitja jornada A les 09:00 hores del dia 18 d’octubre de 2019 , a la Sala de reunions de l’EMD de Campredó, es reuneixen: La presidenta: Sra. Irene Prades Ginovart, Directora de la Biblioteca
La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 1.328,57 €, amb destinació per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els