Regodiria de Governació L’Ajuntament de Campredó ha celebrat la Diada d'enguany amb la hissada de la senyera, la lectura del manifest i un acte molt simbòlic que conserva l'essència i els objectius de les grans manifestacions d'altres anys: reivindicar-nos com a país, com a societat, com a llengua i com a cultura. I recordar-nos i recordar al món
ACTA 2 Procés de selecció, a l’EMD de Campredó per a la creació, amb caràcter urgent, d’una borsa d’aspirants per a llocs de treball de TECNIC/A d’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI) A les 10:00 hores del dia 9 de setembre de 2021, al Casal Francesc Llop de Campredó, es reuneixen: President: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD. Vocals
Regidoria de Cultura i Patrimoni. Acció de Govern. Dijous 8 de setembre vam tenir una reunió i visita de la directora dels Serveis Territorials de Cultura a les TE Victòria Almuni al patrimoni medieval campredonenc per a estudiar possibles actuacions de futur al jaciment de la Casa del Prat, i més. En aquest primer contacte amb la nova directora
A N U N C I El President de l’EMD de Campredó ha dictat, en data 30 d’agost de 2021, la següent resolució: [... Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en la convocatoria pública per a la creació, amb carácter urgent, d’una borsa d’aspirants per a llocs de treball de TECNIC/A d’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI) de
Borsa d'aspirants per a llocs de treball de tècnica en educació infantil. Anunci: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=7595&ebop_any=2021
Licitació: Il·luminació sostenible del Camí Salva-aigües per un import de 53.840,49 € IVA inclòs (21,00%) Contractació Pública Sobre Digital Avís de configuració dels custodis Denominació del contracte: Realitzció dels treballs corresponents a l'obra "Il·luminació sostenible del camí de Salva-aigües i contenidors de residus urbans i arranjament d
Licitació: Realització d'una zona de lleure per un import de 57.594,46 € IVA inclòs (21,00%) Contractació Pública Sobre Digital Avís de configuració dels custodis Denominació del contracte: Realització d'una zona de lleure a la Font de Quinto / Raval del Pom segons les previsions de la corresponent memòria valorada de les obres. Órgan de