En què consisteix?

En l´autorització per la realització de qualsevol tipus d´obra amb projecte tècnic.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qualsevol persona interessada, física o jurídica.

Què heu de fer?

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l´Ajuntament, adjuntant la documentació requerida amb els models d´impresos associats. 

Documentació a Portar

La relacionada al full de "Documentació necessària".

Termini

Cost

La quantitat que correspongui en concepte de l’autoliquidació practicada i en concepte de fiança per gestió de residus.