En què consisteix?

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

En què consisteix?

Durant tot l'any.

En què consisteix?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

Presentar la sol·licitud.

Termini

No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en el registre d'entrada general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat.

Cost

Gratuït.