En què consisteix?

En canviar la dada del padró referent al domicili dins del mateix municipi de residència.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

  • Qualsevol persona major d´edat (les persones majors de 16 anys si són emancipades al Padró poden actuar com a majors d´edat; els menor d´edat casats també tenen la condició d´emancipats. En ambdós casos cal acreditar la condició)
  • Tota persona que sol·licita una alta ha de signar la sol·licitud personalment o a través d´un representant degudament autoritzat
  • En el cas de persones incapacitades o que algú hi tingui la tutela, el tràmit pot realitzar-lo aquella persona que tingui poders, tutela legal, etc.

Què heu de fer?

  • Sol·licitar l´imprès normalitzat
  • Preparar la documentació requerida
  • Presentar l´imprès emplenat juntament amb la documentació al SAC
  • Cal que es presentin totes les persones majors d´edat no incapacitades de la unitat familiar al SAC per signar l´autorització de canvi de domicili

Documentació a Portar

SI L'HABITATGE ÉS DE LLOGUER:
1. Contracte de lloguer(registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en oficines d´entitats financeres competents) 

2. DNI, NIE o passaport i Llibre de Família dels familiars que vulguin empadronar-se al domicili. En cas de voler empadronar alguna persona que no sigui familiar directe es necessita l´autorització del propietari de l´habitage. 

SI L´HABITATGE ÉS DE PROPIETAT

1. Nota Simple del Registre de la Propietat,( amb menys de 3 mesos d´antiguitat) 

2. DNI, NIE o passaport del propietari/a i de les altres persones que es volen empadronar. 

Per tal de comprovar el nombre màxim de persones que es poden empadronar a l´habitatge, caldria aportar, en cas què en els serveis municipals no es disposi de la informació de la superfície de l´habitatge, algun dels següents documents: Nota simple del Registre de la Propietat Còpia del contracte de lloguer (amb la dada de la superfície) Certificat tècnic o cèdula d´habitabilitat

Termini

Al moment de la sol·licitud.

Cost

Sense cost