En què consisteix?

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

Cal aportar el formulari degudament emplenat i el certificat de final d'obra signat i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes.

Termini

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Segons ordenaces municipals.