En què consisteix?

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera.

En què consisteix?

Durant tot l'any.

En què consisteix?

Qualsevol persona.

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

No cal aportar documentació.

Termini

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Gratuït.