En què consisteix?

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.

   

  En què consisteix?

  Durant tot l'any

  En què consisteix?

  Qualsevol persona.

  Què heu de fer?

  Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  Presencialment: a les oficines municipals.

  Documentació a Portar

  Instancia degudament emplenada.

  Document bancari per a pagaments.

  Document de la deixalleria corresponent on s'ha realitzat la deposició de la runa realitzada en les obres.

  Termini

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  Cost

  Gratuït.