En què consisteix?

Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s'estiguin realitzant a la ciutat.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qualsevol persona.

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

No cal aportar documentació.

Termini

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Gratuït.