En què consisteix?

Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qualsevol persona.

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

No cal aportar documentació.

Termini

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

    Cost

    Segons ordenances municipals.