En què consisteix?

Petició d´informe envers de la compatibilitat d´usos, a una activitat a desenvolupar.

En què consisteix?

En qualsevol moment

En què consisteix?

Qualsevol particular, motivant la seva petició

Què heu de fer?

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida.

Documentació a Portar

Termini

Resolució administrativa en un mes.

Cost

El cost serà de: 50,90 € (2017)