En què consisteix?

Petició d´informe de l´aprofitament urbanístic d´una finca concreta, és a dir, el seu règim urbanístic aplicable.

En què consisteix?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qualsevol particular motivant la seva petició

Què heu de fer?

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida.

Documentació a Portar

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida.

Termini

Resolució administrativa en un mes. Si la finca és edificable la validesa del contingut del certificat és de 6 mesos des de la data de notificació.

Cost

El cost serà de: 50,90 € (2017)