En què consisteix?

La preinscripció és el tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça en una llar d'infants o escola bressol pública, on s’atenen nens de primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys). Per ser admesos, els nens han d’haver complert, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs.  

En què consisteix?

Durant el mes de maig de forma habitual. Pèrò mentre hi hagin places disponibles durant tot l'any.

En què consisteix?

Famílies amb infants d’edats compreses entre les 16 setmanes i els 3 anys que vulguin sol·licitar una plaça en una llar d'infants o escola bressol pública.

Què heu de fer?

Presentar la sol·licitud.

Documentació a Portar

Presentar la sol·licitud d'inscripció i d'imatge.

Termini

El més aviat possible.

Cost

Sense cost.