En què consisteix?

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

En què consisteix?

Durant tot l'any.

En què consisteix?

Qualsevol persona.

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

No cal aportar documentació.

Termini

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Gratuït.