En què consisteix?

Es tracta d'un certificat en el qual es detallen els béns que figuren a nom del sol·licitant segons les dades que ens consten a l'Ajuntament.

En què consisteix?

Tot l'any

En què consisteix?

Qualsevol ciutadà major d'edat.

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

Sol·licitud específica.
Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada.

Termini

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Gratuït.