En què consisteix?

Sol·licitar la baixa en el registre d’animals de companyia, tant si és per defunció, cessió o canvi de municipi de residència de l’animal. Així com també informar sobre les modificacions en el sistema o codi d’identificació, o qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens.

En què consisteix?

S’ha de comunicar en el termini de dos mesos des de la baixa o modificació.

En què consisteix?

El/la propietari/a de l’animal.

Què heu de fer?

Presentar una instància.

Documentació a Portar

DNI del propietari i/o posseïdor de l’animal.

Termini

Al mateix moment.

Cost

Sense cost.