En què consisteix?

Sol·licitar la baixa del Registre municipal de gossos potencialment perillosos.

En què consisteix?

Quan es produeixi un canvi de municipi de domicili o a la mort del animal.

En què consisteix?

El/la propietari/a de l’animal.

 

Què heu de fer?

  1. Emplenar el full de sol·licitud.
  2. Presentar-lo juntament amb la documentació al SAC.

Documentació a Portar

Cartilla sanitària de l’animal Certificació de la mort de l’animal.

Termini

Rebreu per correu la notificació de la baixa en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.

Cost

Sense cost.