En què consisteix?

  • En comunicar la realització de cremes de restes agrícoles, d´acord amb l´Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s´estableixen mesures de prevenció d´incendis forestals.
  • El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat cada any fixa les dates exactes que conformen els tres períodes de crema, les quals es poden consultar al web.

En què consisteix?

Del 15 de setembre al 14 de març i del 15 de març al 14 de juny de 2017.

En què consisteix?

La persona, major d’edat, que hagi de realitzar la crema.

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

DNI.

Polígon i parcel·la a la que correspon la finca. 

Número de telèfon mòbil.
 

Termini

Al mateix moment

Cost

Sense cost