Restriccions tasques agrícoles i forestals

Publicada el 28 Jun 2019
Governació
Medi Ambient
Promoció

Regidoria de Governació:

Transmetem comunicat  de la Conselleria d'Interior on es prenen mesures per a les tasques agrícoles i forestals. Demanem fer cas de les recomanacions degut a la situació extrema de calor que estem passant.

 

RESOLUCIÓ INT/ /2019, de 27 de juny, per la qual s’estableixen determinades

prohibicions en la realització de tasques agrícoles atesa l’activació simultània del Pla

especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla de

protecció civil de Catalunya (PROCICAT).

Atesa l’onada de calor i el greu risc d’incendi per la situació meteorològica existent, que ja

s’ha materialitzat en diversos incendis a tot Catalunya.

Vist que s’ha activat la fase d’emergència del Pla especial d’emergències per incendis

forestals de Catalunya (INFOCAT).

Vist que s’ha activat la fase d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) com

a conseqüència de l’onada de calor.

Atès el que disposen els articles 2.1 a), 3 b), 6.2, 8, 9, 40.1 b), 43 i 73 de la Llei 4/1997, de

20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i de conformitat amb l’article 3.4.3 del Decret

1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència

dels Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Resolc:

1- Prohibir, en tot Catalunya, la utilització en les tasques agrícoles de qualsevol tipus de

màquina recol·lectora o empacadora de palla de cereal, mentre es mantingui l’activació

simultània del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya

(INFOCAT) i del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), o bé fins que es dicti

nova resolució deixant sense efecte aquesta.

2- L’incompliment d’aquesta prohibició pot donar lloc a la imposició de les sancions

previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i altres

responsabilitats que se’n puguin derivar de l’ordenament jurídic vigent.

Barcelona, 27 de juny de 2019