Asfalt camí Ranxero

Publicada el 09 Mar 2019

Regidoria de Camins i Terme:

El passat 14 febrer 2019 amb sessió extraordinària la Junta veïnal de l’EMD de Campredó va aprovar el Contracte de Pavimentació del Camí del Ranxero. L’obra aprovada per part de tots els membres de la junta veïnal  es va aprovar l’expedient d’adjudicació, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, del contracte “OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO” amb les següents característiques.

Tipus de Contracte: Obres

Descripció de la prestació:

Obres de pavimentació del camí del Ranxero segons les previsions de la corresponent

Pressupost de licitació:

46.036,71 € sense IVA

55.704,42 € IVA inclòs (21,00%)

Vistos les diferents ofertes presentades pels licitadors  i segons els informes de qualificació i avaluació emesos pel secretari-interventor, va resultar adjudicada l’obra a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES SA per un import de 31.880€ més IVA 21% 6.694,80€ amb un total de 38.574,80€.

Durant els dies 4 i 5 de març es va executar i finalitzar l’obra de condicionament del camí i el seu asfalt acabant-se l’obra amb el temps i condicions marcades pel contracte. Aquest camí rural de Campredó és una via de comunicació molt important ja que enllaça amb els termes de l’Aldea i Camarles, sent una zona molt transitada pels pagesos.