PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ALTRES ENS LOCALS PER A ACTIVITATS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARACTER SINGULAR I NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2018. 80è aniversari batalla ebre

Publicada el 27 Dec 2018
Cultura

La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 3.767,68 €, amb destinació per a inversions en activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018. 80è Aniversari inici Batalla de l'Ebre