PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ALTRES ENS LOCALS PER A ACTIVITATS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARACTER SINGULAR I NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2018 10è EDICICIÓ FIRA MESTRÀLIA

Publicada el 27 Dec 2018
Fires

La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 11.446 €, amb destinació per a inversions en activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018. 10è EDICICIÓ FIRA MESTRÀLIA