Deixalleria mòbil a Campredó

Publicada el 18 Apr 2019
Governació
Medi Ambient
Urbanisme

Acció de Govern.

Regidoria de Serveis.


Posem en marxa la deixalleria mòbil.
Dimecres 24 a l’aparcament de l’escola, C Don Alvaro.
Dijous 25 Raval del Pom. Camí Salvaigües. 
El servei serà itinerant en diferents zones del poble, per donar un servei òptim a les persones usuàries de la Deixalleria Mòbil, els residus que s’admetran seran els següents:

- Telèfons mòbils
- CD/DVD
- Cartutxos d'impressora
- Material electrònic
- Piles
- Piles de botó
- Medicaments caducats
- Cables elèctrics
- Bombetes halògenes
- Bombetes de baix consum
- Aerosols
- Fluorescents

Petites quantitats de runa (la deixalleria mòbil disposarà de Big Bags per a dipositar-les)
Mobles i voluminosos (es recolliran en un camió de 3,5 Tn)
Oli domèstic (la deixalleria mòbil disposarà de recipients per a dipositar-los)
Ferralla

També:

- Paper i cartró ben plegat.
- Ampolles i pots de vidre.
- Envasos (ampolles i llaunes comprimides)