RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA DE L’ENTORN DE LA CASA DEL PRAT

Publicada el 02 May 2018
Patrimoni
Turisme

El primer de maig, en commemoració del 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre i per a concloure les activitats de les Jornades del Patrimoni de Campredó es va fer la presentació del projecte per a la recuperació paisatgística de l’entorn de la Casa del Prat a càrrec de l’arquitecte Xavier Rollan Besalduch.

Des de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó es promou una ruta als espais de la batalla de l’Ebre en l’entorn de les trinxeres republicanes a l’interior del recinte emmurallat de la Casa del Prat i la museïtzació de l’interior de la torre.

Actualment s’estan duent a terme importants tasques de desbrossament i neteja vegetal de tot el turó que ens ajudarà a posar en valor el monument i que de segur ens donaran més pistes sobre el funcionament del recinte emmurallat.

En l’inici de la seva exposició l’arquitecte ha recordat les primeres visites l’any 2006 quan la torre estava a punt del col·lapse i les immediacions eren un bosc que s’engolia el patrimoni. Les properes actuacions han d’anar encaminades a intentar descobrir els accessos i interpretar les alçades originals dels llenços de muralla, per a proposar a posteriori la conveniència i la proporcionalitat de l’actuació arquitectònica.

És molt important ara la tasca de l’arqueologia que ens haurà d’ajudar a valorar l’escampatall de pedres que han aparegut sota la vegetació i al voltant de la torre. El camp de treball que tindrà lloc entre el juny i el juliol d’enguany preveu iniciar les excavacions arqueològiques del jaciment on podem trobar des de restes de la muralla medieval fins a trinxeres de la guerra civil espanyola. Actualment l’entorn de la torre no disposa de cap protecció arqueològica específica i segurament aquestes actuacions serviran per acabar de reivindicar la importància de l’espai.

Els resultats de les excavacions ens ajudaran a valorar la tipologia de l’actuació: lleugera conservant l’espai com una ruïna al voltant de la torre o més intervencionista intentant recuperar els possibles volums de muralla.

L’arquitecte ha definit els eixos principals del projecte en la necessitat de recuperar les trinxeres d’època moderna i la recuperació de l’accés original al recinte fortificat que permetria recuperar l’accés a l’intradós del recinte emmurallat i la part superior de la torre sense accedir necessàriament a l’interior de la torre.