Reunió sector cíctrics

Publicada el 27 Feb 2019
Governació
Promoció

Dilluns 25 de febrer Gerard March en representació de  l’ajuntament de Campredó va participar a una reunió a la Delegació de la Generalitat Terres de l’Ebre presidida pel el Director General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, el Sr. Carmel Mòdol i acompanyat del director dels Serveis Territorials d’agricultura a les Terres de l'Ebre Sr. Ferran Grau. En aquesta reunió es va posar damunt la taula la crisi del sector del cítric que afecta a les nostres terres. A la reunió van participar els consells comarcals del Baix Ebre i Montsià, ajuntaments de municipis de Terres de l’Ebre, sindicats agraris, productors, comercialitzadors i tècnics del Departament.

En aquesta reunió es van plantejar la creació de diferents grups de treball per a identificar la problemàtica del sector i plantejar solucions a curt termini que siguin aplicables als pagesos i productors. La creació d’una taula sectorial del cítric és una proposta que s’estudiaria en aquests reunions.

citric2