LICITACIÓ OBRA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL RANXERO.

Publicada el 02 Jan 2019
Alcaldia
Governació
Urbanisme

La regidoria d’urbanisme informa: que s’ha publicat la licitació per a la pavimentació del camí del Ranxero. Aquesta pavimentació ha de servir per a l’arranjament de la via que es troba en mal estat a causa de la seva utilització i el pas del temps.

En data 22 de novembre de 2018, mitjançant acord de la Junta Veïnal, s'ha acordat la licitació, pel procediment obert simplificat, del contracte d'execució de les obres de Pavimentació del camí del Ranxero.

 

Descripció de la prestació:

Obres de pavimentació del camí del Ranxero segons les previsions de la corresponent memòria valorada.

Pressupost de licitació:

46.036,71 € sense IVA 

55.704,42 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte:

7 dies

Àmbit geogràfic:

Tortosa

Termini de presentació d'ofertes:

15/01/19 14:00 h

Valor estimat del contracte:

46.036,71 € sense IVA

 

Es pot consultar tota la informació al perfil del contractant mitjançant aquest enllaç:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=40673540&reqCode=viewCn&idCap=14661037&)