Licitació subministrament d'un camió xassís de 3500 kg amb caixa decàrrega basculant.

Publicada el 02 Jan 2019
Alcaldia
Governació

La regidoria de governació informa: que s'ha publicat la licitació per a la compra d'un camió xassís de 3500 Kg amb caixa de càrrega basculant. Aquest vehicle ha d'omplir la mancança existent dintre de la brigada municipal de Campredó per a la realització de tasques i transport que calgui dur a terme dintre de la població.

En data 22 de novembre de 2018, mitjançant acord de la Junta Veïnal, s'ha acordat la licitació, pel procediment obert simplificat, del contracte d'adquisició d'un camió xassís de 3500 Kg amb caixa de càrrega basculant.

Descripció de la prestació: 

Subministrament d'un camió xassís de 3500 Kg amb caixa de càrrega basculant.

Pressupost de licitació: 

23.140,50 € sense IVA 28.000,00 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte: 

1 mes

Termini de presentació d'ofertes: 

08/01/19 14:00

Valor estimat del contracte: 

23.140,50 € sense IVA

 

Es pot consultar tota la informació al perfil del contractant mitjançant aquest enllaç

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39982926&reqCode=viewCn&idCap=14661037&).