Subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022

Publicada el 19 Sep 2022

La Diputació de Tarragona ha otorgat  a l'EMD de Campredó una subvencióper import de 2.972,17 € amb destinació a Activitats culturals singulars Campredó 2022Dins del programa per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2022.