Reunió ADIF viaducte

Publicada el 15 Jun 2022

REUNIÓ ADIF 13/06/22

Dilluns 13 de juny l’Ajuntament de Campredó i els responsables d’Adif es reuniexen telemàticament per tractar el projecte del viaducte que ha d’eliminar el pas a nivell de la via fèrria en el seu pas a Campredó. De l’Ajuntament hi assisteixen l’alcalde, Damià Grau; Roger Ripoll, regidor d’Urbanisme, i Gerard March, regidor de Governació.  Entre els responsables Adif es troba la presidenta, la Sra. Maria Luisa Domínguez González, i Jesús Campo, director general de Negocio y Operaciones Comerciales de Infraestructuras Ferroviarias Adif. En aquesta reunió també hi són presents la diputada Norma Pujol i la senadora Vanessa Callau d'ERC, que han estat les persones que han propiciat la trobada.

El consistori campredonenc planteja l’estat actual de la qüestió definint-la com una situació derivada d’un projecte que arrenca a principis dels anys 90 i del qual no se’n té notícia fins a principis del 2022, moment en què ADIF publica la relació d’expropiacions de terrenys per a l’execució del viaducte.

La presidenta d’ADIF exposa que ara el projecte ja està en una fase avançada i diu que al 2019 es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Tortosa per parlar-ne i que aquest va donar el vistiplau al projecte actual. Davant aquesta notícia, Damià Grau indica que en cap moment l’Ajuntament de Campredó ha tingut coneixement dels contactes entre Adif i l’Ajuntament de Tortosa, que ningú els n’ha informat, i que l’Ajuntament de Campredó, si hagués estat consultat, mai no hauria donat el vistiplau a una infraestructura que és perjudicial per al conjunt de la ciutadania campredonenca i que ha causat i causa tant malestar entre els veïns i veïnes.

Roger Ripoll planteja una proposta alternativa que ha treballat l’equip tècnic de l’Ajuntament de Campredó. Aquesta proposta, molt menys agressiva i amb menys afectació per a l’entorn de Campredó, es posa a disposició d’ADIF perquè n’estudiï la viabilitat.

La Sra. Maria Luisa Domínguez es compromet a fer una reunió amb els tècnics d’infraestructures i els tècnics municipals per valorar possibles projectes alternatius.

A la mateixa reunió es posa sobre la taula la situació actual de l’estació de ferrocarril de Campredó. S’explica que en els últims mesos la teulada s’ha esfondrat, fet que agreuja el perill d’enfonsament de tot l’edifici, i que el que ha fet el gestor ferroviari ha estat tancar perimetralment l’accés a l’edifici. Es recorda a Adif que aquest equip de govern ja va demanar la cessió de l’edifici l’any 2016-2017 i que va mantenir converses amb Patrimoni d’ADIF. En aquell moment les condicions plantejades per ADIF per formalitzar la cessió no s’adaptaven pel que fa als anys de cessió i al preu del lloguer a les necessitats i possibilitats del poble de Campredó.

Així mateix, Gerard March remarca que en el temps transcorregut entre les primeres converses i l’actualitat, la degradació de l’edifici s’ha accentuat i que, per tant, rehabilitar-lo suposaria una inversió més gran que la que es va plantejar al 2016. 

Des de Patrimoni d’Adif s’explica que els terminis de cessions d’aquestes infraestructures a 20 anys més carència són fàcilment prorrogables i que, per tant, els terminis de sessió no haurien de ser un impediment. L’Ajuntament de Campredó obté d’Adif el compromís de reprendre contactes per negociar la cessió al poble de Campredó d’aquest espai emblemàtic.