Viaducte i estació Adif Campredó

Publicada el 10 May 2022

Regidoria de Governació

 

El passat 2 de maig, Damià Grau i Gerard March, alcalde i regidor de governació de Campredó respectivament, es van reunir amb el subdelegat del Govern estatal a Tarragona, el Sr. Joan Sabaté. En aquesta reunió, sol•licitada per l’Ajuntament de Campredó, els membres del consistori van manifestar al representant de l’estat el malestar i el desacord de la ciutadania pel que fa al projecte d’Adif quant a la construcció d’un viaducte per eliminar el pas a nivell que creua el poble de Campredó.

Durant la reunió, Damià Grau va exposar les queixes i al•legacions que en els darrers mesos s’havien presentat a Adif, tant des de l’Ajuntament com per part d'entitats i particulars, les quals mostren el rebuig al projecte del macro viaducte que hipotecaria el poble i destruiria zones de conreu i espais naturals protegits.

Gerard March va remarcar que aquest projecte va ser redactat  fa més de 25 anys i, per tant, es demana que  el gestor ferroviari plantegi noves propostes, sostenibles i lligades a les necessitats i situacions reals i actuals.

L’alcalde i el regidor van denunciar una vegada més la situació de l’estació de ferrocarril del poble, actualment en un estat molt avançat de deteriorament, i la voluntat de recuperar-la i de donar-li un ús social.

També s’ha insistit en la necessitat d’una actuació urgent i integral per salvar l’antiga estació de ferrocarril, sense sostre ja i en perill d’esfondrament; un edifici emblemàtic que es considera part important del patrimoni local.

El senyor Sabaté, per la seua banda, els va informar que estava al cas de la situació i que traslladaria aquest malestar de la població en relació a l'estació així com el rebuig al viaducte que li vàrem transmetre des de l'ajuntament.

En paral·lel, dimecres 8 de juny hi ha programada una reunió a Madrid amb la presidenta d'Adif, la senyora Maria Luisa Domínguez González , la diputada Norma Pujol i la senadora Vanessa Callau d'ERC per plantejar la nostra oposició al projecte de viaducte i buscar una solució que no sigui perjudicial per al nostre poble.