Ple Ordinadri 17/06/2021

Publicada el 17 Jun 2021

Regidorida de Governació

Ple celebrat el dijous 17 de juny a lEdifici La C. Podeu consultar el ple  en el següent enllaç:

Ple Ordinari

CONVOCATÒRIA

EN LA SEVA CONDICIÓ DE VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ EM PLAU CONVOCAR-LO A LA SESSIÓ ORDINÀRIA D'AQUESTA QUE TINDRÀ LLOC, EN FORMA TELEMÀTICA EL PROPER DIA 17DE JUNY DE 2021, DES DE LESDINOU TRENTA (19:30) HORES, SOTA EL SEGÜENT:    

ORDRE DEL DIA

-I -

PART RESOLUTIVA

1.-Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió.

2.-Aprovació, si s’escau d’actes corresponents a sessions anteriors:

sessió ordinària de data 14 de desembre de 2020

sessió extraordinària de data 30 de desembre de 2020

3.-Informes de la Presidència.  

4.-Dació de compte de resolució de la Presidència per la qual es disposa la contractació laboral temporal d’una Tècnica d’Educació Infantil.

5.-Dació de compte de resolució de la Presidència per la qual es disposa l’aprovació del Pla de Segurat i Salut de l’obra REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ DE SALVA-AIGÜES

6.-Dació de compte deresolució de la Presidència per la qual s’ha adjudicat el servei de la guingueta de la piscina d’estiu.

-II-

SEGUIMENT I CONTROL

7.-Precs i preguntes.  

Campredó, 14 de juny de 2021

El President,