Sala Francesc Llop

Publicada el 16 Jan 2021

Regidoria de Cultura

Durant els darrers mesos hem portat a terme una reestructuració significativa de la sala d'art Francesc Llop, gràcies a la cessió de quadres  i a l'oli obsequiat per la família Julve-Villó. Aleshores, els quadres guanyadors dels diversos certàmens de la bienal F. Llop, i altres obres propietat de l'associació Amics de Francesc Llop, s'han col·locat adequadament en les parets adjacents a la biblioteca Manuel Pérez Bonfill. Podem presumir, doncs, d'un destacat patrimoni pictòric que llueix arreu del casal Francesc Llop.