PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ALTRES ENS LOCALS PER A ACTIVITATS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARACTER SINGULAR I NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2019 11È EDICICIÓ FIRA MESTRÀLIA

Publicada el 27 Dec 2019
Fires

La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'EMD de Campredó una subvenció per import de 10.852,80€, amb destinació per a inversions en activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. 11ena EDICIÓ FIRA MESTRÀLIA