PRÀCTIQUES FRAUDULENTES EN LES REVISIONS DOMÈSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS DEL GAS

Publicada el 08 Feb 2020
Governació

Regidoria de Governació:

Adjuntem comunicació rebuda per la Policia Local de Tortosa

PRÀCTIQUES FRAUDULENTES EN LES REVISIONS DOMÈSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS DEL GAS

Gas butà: revisió obligatòria

Les gomes taronja, s’han de canviar en el moment que caduqui la data que duen impreses i cada cinc anys les instal·lacions fixes com cuines i calentadors requereixen una revisió , però ATENCIÓ:

Desconfieu de les visites inesperades d'empreses que venen al vostre domicili per realitzar la revisió, si no heu sol·licitat expressament i prèviament el seu

servei

  • • Vesteixen d’uniforme per mostrar confiança
  • • Mostren certificats falsos que no corresponen amb les revisions
  • • Amenacen en tallar el subministrament
  • • Quan accedeixen al domicili i al descuit s’apropien d’objectes personals
  • • Et demanaran que paguis amb efectiu
  • • Poden copiar les teves dades bancàries per utilitzar-les indegudament
  • • Segons el Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, pel qual es regula el mercat organitzat de gas i accés a tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural, les empreses distribuïdores hauran de comunicar als usuaris connectats a la seva red amb una antelació mínima de tres mesos, la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions individuals.

 !! Davant de qualsevol dubte, no obriu i contacteu amb la vostra empresa subministradora.