Galeria Imatges
Localització

Torre de Campredo

Llocs emblemàtics i estimats pels campredonencs que aprofiten qualsevol ocasió per a la visitar-los. Situada a la zona de Font de Quinto la seva presència fa que s’aixequi davant el riu Ebre i s'emparella amb la veïna d’enfront La Torre de la Carroba d’Amposta.

La Torre de Campredó és una torre militar de defensa, semblant a altres de l’Ebre, edificades al segle XIII. Tenia una petita porta. La comunicació vertical es feia per trapes.


Característiques:

 

  • Es tracta d’un edifici fortificat, construcció prismàtica de planta quadrangular de 8,20m. per 6m. de base, per 11m. d’altura.
  • Els murs són de pedra mitjana més o menys regular i desigual, disposada en filades lligades amb morter de calç; de fet és l’aparell més habitual d’aquestes construccions militars de l’Ebre.
  • La torre estava dividida inicialment en dues plantes – baixa i pis – d’uns 4m. d’altura, i terrat. La planta baixa estava coberta per una volta de canó, igual que els pis superior. Cal destacar que l’estructura de la torre ha patit modificacions al llarg del temps de la seva construcció, basaments d’una galeria volada a tot el voltant del cim de l’edificació així com una finestra a la façana del pis. Actualment és conserva un tota la seva envergadura, però en un estat deficient.