En què consisteix?

En què consisteix?

Sol·licitar la baixa en el registre d’animals de companyia, tant si és per defunció, cessió o canvi de municipi de residència de l’animal. Així com també informar sobre les modificacions en el sistema o codi d’identificació, o qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

S’ha de comunicar en el termini de dos mesos des de la baixa o modificació.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

El/la propietari/a de l’animal.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Presentar una instància.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

DNI del propietari i/o posseïdor de l’animal.

Termini

Termini del procés

Al mateix moment.

Cost

Cost

Sense cost.