En què consisteix?

En què consisteix?

Obtenir un document acreditatiu del dret de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?
  • En qualsevol moment.
  • La targeta caduca al cap de deu anys de la seva concessió.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Omplir el full de sol·licitud i presentar-lo al Registre General de l´Ajuntament.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Documentació del vehicle Permís de circulació.
Fitxa tècnica del vehicle.
NIF i fotocòpia.

Termini

Termini del procés

Segons el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures, el termini màxim per a resoldre la concessió o denegació de la targeta d’aparcament és de quatre mesos.

Cost

Cost

Gratuït.