En què consisteix?

En què consisteix?

Obtenir el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució, que tenen mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o destinació.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?
  • En qualsevol moment.
  • La targeta caduca al cap de deu anys de la seva concessió.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?
  1. Les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, com a Titular no conductor/a.
  2. Titulars de la tarjeta, en cas de pèrdua o deteriorament d´aquesta.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Emplenar un full de sol·licitud i presentar la documentació per iniciar l’expedient. En cas de renovació cal fer-ho constar.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

DNI més una fotocòpia. Dues fotografies
En el cas de beneficiari/ària menor d’edat o incapacitat/da, cal acreditar la representació legal del sol·licitant, excepte en el cas de ser mare o pare
 

Termini

Termini del procés

Segons el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures, el termini màxim per a resoldre la concessió o denegació de la targeta d’aparcament és de quatre mesos.

Cost

Cost

Gratuït