En què consisteix?

En què consisteix?

Obtenir la baixa del contracte de subministrament d'aigua.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

La baixa la pot sol·licitar qualsevol persona, pero s'ha d'identificar i signar el titular del contracte.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

S´ha d´acudir a les oficines de l´EMSP amb la documentació que s'indica.

*En cas que la persona sol·licitant no sigui el titular del contracte, ha de portar una autorització d'aquest segons el model d'autorització adjunt.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Lectura actual del comptador amb la qual es farà efectiva la liquidació del consum des de la data de la última facturació fins la data de la baixaAutorització del titular del contracte si és el cas

Termini

Cost

Cost

Gratuït.