En què consisteix?

En què consisteix?

Sol·licitar l’autorització corresponent per poder col·locar o moure una làpida, reixes o guarniments.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

El/la titular dels drets funeraris del nínxol.

Què heu de fer?

Què heu de fer?
  1. Emplenar el full de sol·licitud
  2. Realitzar el pagament de la taxa corresponent
  3. Presentar al SAC el full de sol·licitud juntament amb una còpia del full de pagament

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

L'autorització degudament complimentada.

Termini

Termini del procés

Al mateix moment.

Cost

Cost

El cost és de: 25,60€