En què consisteix?

En què consisteix?

Sol·licitar la cessió d’ús d’un terreny al Cementiri municipal per tal de construir-hi un panteó.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?
 • Qualsevol persona interessada
 • Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del sol·licitant, s´ha de consignar les dades del representant

Què heu de fer?

Què heu de fer?
 • Primera fase:

 1. Presentar una petició al SAC sol·licitant la cessió del terreny

 2. El Servei d´Urbanisme comprova in situ l´oportunitat del lloc

 3. Si el Servei d´Urbanisme n´informa favorablement: Cal sol·licitar al Servei de Gestió d´ingressos un full de pagament per a l´autoliquidació, fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament i presentar una còpia del full de liquidació al SAC

 4. Rebreu una notificació de la cessió d´ús del terreny

 

 • Segona fase:

 1. Tramitar un permís d´obra.

 2. Presentar el projecte al Servei d´Urbanisme.

 3. Fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Fotocòpia del DNI Projecte de l´obra.
Còpia full de pagament.

Termini

Termini del procés

En dos mesos, podreu passar a buscar pel SAC el títol de cessió d’ús.

Cost

Cost

Variable.